Whistleblower

Opfører vi os ordentligt?

Hos Ornestation Mors ønsker vi at stå for åbenhed og ansvarlighed i alt, hvad vi gør, ligesom vi ønsker at fremme en åben kultur baseret på dialog. Alle skal frit kunne ytre sig, og for at der ikke skal være nogen hindringer i vejen for dette, har vi etableret en whistleblower-ordning.

 

En whistleblower-ordning er en tryg og anonym mulighed for medarbejdere og samarbejdspartnere at gøre opmærksom på en mistanke om, at der foregår uregelmæssigheder eller ulovligheder hos Ornestation Mors.

 

Whistleblower-ordningen kan kun bruges til at indberette om alvorlige forhold eller mistanke herom. Der skal være tale om overtrædelser af love, regler, politikker, retningslinjer mv. Mindre alvorlige forhold som for eksempel utilfredshed med lønforhold eller en kollega man ikke bryder sig om, kan ikke indberettes via whistleblower-ordningen.

 

Du kan læse mere om vores politik for whistleblowing her på Ornestation Mors Whistleblower ordning. Her kan du også læse om anonymitet, IT-sikkerhed og foretage indberetninger, som du efterfølgende følge med i behandlingen af.

 

Siden er under udarbejdelse!

 

Ornestation Mors prioriterer indberetninger i whistleblower-systemet højt. Alle indberetninger behandles fortroligt, og opbevaring og undersøgelse af henvendelser sker på fortrolig og betryggende vis. Indberetninger behandles af A eller bestyrelsesmedlem B, hvis indberetningen vedrører A.
Gå til indberetning

 

Hvad kan indberettes?
I whistleblower-systemet kan du anmelde alvorlige forhold der vedrører Ornestation Mors, som f.eks. bestikkelse, underslæb, regnskabsfusk, nepotisme mv. Du kan også anmelde forhold som har resulteret i væsentlig person- eller miljøskade.

Mindre alvorlige forhold som mobning, utilfredshed med lønforhold mv. skal ikke anmeldes i dette system, men skal i stedet indberettes gennem de normale kanaler.

 

Hvilke forhold skal med?

Det er vigtigt, at du beskriver alle faktiske forhold - også forhold du ikke umiddelbart anser for vigtige. Du bedes så vidt muligt dokumentere din påstand. Hvis du har skriftlig dokumentation i form af et eller flere dokument, bedes du vedhæfte disse i digital form.

 

 

 

Følg med i sagen?
Når du sender anmodningen har du mulighed for at vælge, at du vil følge med i sagen. Det kan være en god idé at følge med i sagen, da de personer, der behandler anmeldelserne kan have behov for at stille opklarende spørgsmål til dig for at kunne komme videre med undersøgelsen. Alt foregår helt anonymt. Når du indsender din anmeldelse, får du tildelt et sagsnummer og vælger selv en adgangskode.