Persondatameddelelse til kunde

Oplysningspligt omkring indsamling af personoplysninger.

Ornestation Mors ApS lægger stor vægt på, at du er tryg ved at være kunde hos os. Derfor behandler vi de personoplysninger, som du giver os, med respekt og i overensstemmelse med persondataforordningen

Efter persondataforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager persondata fra dig.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2. Formålene og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
3. Kategorier af personoplysninger
4. Modtagere eller kategorier af modtagere
5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
7. Opbevaring af dine personoplysninger
8. Dine rettigheder
9. Retten til at trække samtykke tilbage
10. Hvor kommer oplysningerne fra
11. Klage til Datatilsynet
12. Er oplysningerne nødvendige
13. Foretages der automatiseret behandling

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilaget.


Med venlig hilsen Ornestation Mors ApS

Bilag til Persondatameddelelse

  

Klik ovenfor for at finde en uddybning i forhold til de oplysninger vi skal give dig.