Salgs- og leveringsbetingelser for Ornestation Mors Webshop i forbindelse med Kvikkøbvarer

Disse salgs og leveringsbetingelser er kun gældende for varer annonceret og bestilt på www.ornestationmors.dk. I tilfælde af køb på anden vis, er købelovens regler umiddelbart gældende.

Indholdsfortegnelse

1. Foretag et køb hos Ornestationmors.dk
2. Priser
3. Betaling
4. Levering
5. Fragtomkostninger
6. Personlige oplysninger
7. Fortrydelsesret
8. Reklamation
9. Returnering
10. Ansvarsfraskrivelse
11. Kontaktoplysninger
12. Ikrafttrædelse


1. Foretag et køb hos Ornestationmors.dk
• Find den eller de varer du ønsker at købe, og læg dem i indkøbskurven.
• Vælg ”Min Kurv” og ”Gå til bestilling”.
• Bestillingsmetode: Her kan du vælge at handle som ”Gæst” eller ”Oprette en privat konto” hos os. Er du erhvervskunde skal du kontakte Ornestation Mors telefonisk for at blive oprettet som erhvervskunde.
• Bestillingsadresse: Udfyld dine oplysninger og vælg ”Fortsæt”
• Leveringsform: Udfyld og vælg ”Fortsæt”
• Betalingsform: Der kan betales med Dankort og Mobile Pay. Vælg ”Fortsæt”
• Godkend ordre: Check alle oplysninger er korrekte og se vore Handelsbetingelser. Vælg ”Gennemfør ordre”, hvorefter du sendes til betalingen.
• Du vil efterfølgende modtage en mail med ordrebekræftelse, hvorefter dine varer vil blive afsendt og vi modtager din betaling.

 

2. Priser

Prisen for en vare er angivet ud for varen på hjemmesiden. Prisen er angivet incl. moms. Det er varens pris på købstidspunktet, som kunden skal betale.

 

3. Betaling

Hos Ornestation Mors E-shop kan følgende betalings-/kreditkort benyttes som betalingsmiddel: Dankort og Mobile Pay.
Betalingstransaktionen foregår via en sikret krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer) Betalingsbeløbet trækkes tidligst på betalings-/kreditkortet, når varerne afsendes fra Ornestations Mors E-shop.

Varer købt i Ornestation Mors E-shop kan ikke betales via Netbank.

Når kunden betaler med et betalingskort, er kunden sikret mod misbrug uden selvrisiko, idet betalingen sker via SSL. Endvidere kan en kunde i tilfælde af misbrug forlange, at kortudstederen (af et i Danmark udstedt betalingskort)/betalingsformidleren tilbagefører en betaling til kundens betalingskortkonto. Angående hæftelses og ansvarsregler i øvrigt henvises til blandt andet Lov om visse betalingsmidler.

 

4. Levering

Ornestation Mors E-shop bestemmer forsendelses-/transportmåden, hvilket blandt andet kan være aktuelt ved porøse varer og/eller porøs produktemballage.

Alle ordrer som er afgivet på lagervarer hverdage inden kl. 15.00 (fredag inden kl. 11.00) vil normalt blive afsendt samme dag, dog undtaget weekender.

Kunden vil modtage pakken normalt indenfor 1-3 hverdage.

Vi forbeholder os retten til at foretage dellevering i forbindelse med restordrer. Du skal som kunde ikke betale ekstra i fragt for dellevering af restordrer. Risikoen for varerne overgår til dig, når du modtager varerne.

Varer mærket "Direkte levering" leveres direkte fra Ornestation Mors's leverandører. Ved sådanne køb kan Ornestation Mors E-shop ikke oplyse leveringstidspunkter. Levering til Bornholm kan ikke ske som "Direkte levering". Ornestation Mors E-shop tager forbehold for, at de fysiske forhold ved og på leveringsstedet skal kunne muliggøre levering som forudsat.

Levering finder sted i hele Danmark, dog undtaget til ikke-brofaste øer, Grønland og Færøerne, men dog inklusiv Bornholm.

Levering til ikke-brofaste øer kan ske efter særskilt aftale.

 

5. Fragtomkostninger

Udover varens pris skal kunden betale for forsendelsen/transporten af varen til den adresse, som kunden har oplyst. Priserne for fragt er p.t DKK 100,- inkl. moms.
Ved køb over 1.875 incl. moms leverer vi din ordre fragtfrit.

 

6. Personlige oplysninger

Ornestation Mors indsamler kun personoplysninger ved købers udtrykkelige samtykke, således at køber er informeret om hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Ingen personlige oplysninger, der registreres på www.ornestationmors.dk, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på forvasrlig, hen-sigtsmæssig og betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Ornestation Mors.

Køber kan til enhver tid kræve indsigt i hvilke personlige oplysninger, der er registreret om køber, ligesom køber har ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Ornestation Mors er forpligtet til at rette eller slette oplysningerne om en køber, der gør indsigelse såfremt de registrerede oplysninger er fejlbehæftet eller vildledende. Køber kan ligeledes klage til info@ornestationmors.dk, vedrørende persondataretlige for-hold.

Ornestation Mors henviser i øvrigt til Ornestation Mors Cookie- og Privatlivspolitik samt Persondata-meddelelse til kunder som kan ses på Ornestationmors.dk

 

7. Fortrydelsesret for forbrugeren

Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Ornestationmors.dk. Fortrydelsesretten løber fra den dag, hvor du har modtaget din vare, og du skal inden fristens udløb have gjort fortrydelsesretten gældende over for Ornestation Mors E-shop samt have afsendt varen til Ornestation Mors E-shop.

Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, såfremt varen er ubrugt, og er i den originale emballage, som i det væsentlige skal være ubeskadiget, og der vedlægges en udskrift af kvitteringen og/eller fakturaen til Orne-stations Mors E-shop. Varen må IKKE have været i staldmiljø. Ornestation Mors tilbagebetaler købe-summen til den kreditkort-konto, hvorfra der er sket betaling. Du skal betale portoen/fragten i forbindel-se med returneringen.

Du skal sammen med varen, som du ønsker at returnere, vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller fak-turaen. Bemærk venligst, vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Følgende varer er undtaget fortrydelsesretten:

- Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, eller har fået et tydeligt personligt præg. F.eks. beklædning med dit tryk på.
- Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt. Der kan derfor ikke returneres f.eks. foderprodukter der er åbnet.
- Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

 

8. Reklamationsret for forbrugeren

Når du handler hos www.Ornestationmors.dk som forbruger, har du 24 måneders reklamationsfrist. Det betyder, at såfremt der foreligger en berettiget og rettidig reklamation angående en vare købt i Ornestation Mors E-shop, foretager Ornestation Mors et af følgende, dog under stadig respekt af de til enhver tid gældende ufravigelige regler, som følger af den danske købelovgivning:

- bytter varen,

- giver afslag i prisen,

- får varen repareret/udbedret, eller

- tilbagebetaler købesummen.

Du skal sammen med varen, som du ønsker at returnere, vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller fakturaen. Bemærk venligst, vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Husk altid at gemme kvitteringen til dig selv, så du kan bevise, at varen er sendt til os.

Kunden skal altid reklamere indenfor ”rimelig” tid efter, at kunden har opdaget manglen.
Såfremt kunden reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Ornestation Mors E-shop skal betale portoen/fragten i forbindelse med fremsendelsen af en ombyttet eller repareret/udbedret vare til kunden. Kunden skal betale portoen/fragten i forbindelse med Ornestation Mors E-shops returnering af varen til kunden, hvis kundens reklamation ikke var berettiget eller rettidig.

Såfremt købesummen skal tilbagebetales til kunden, overføres købesummen til den kreditkort- konto, hvorfra der er sket betaling.

 

9. Fejllevering

Hvis Ornestation Mors E-shop har fremsendt en forkert vare i forhold til kundens bestilling, da refunderer Ornestation Mors E-shop portoen/fragten i forbindelse med kundens returnering af den fremsendte, forkerte vare til Ornestation Mors E-shop ved at indbetale beløbet til den kre- ditkort-konto, hvorfra der er sket betaling ellers sender Ornestation Mors via mail en returlabels til kunden.

Måtte kunden ikke modtage erstatningsleverancer, da refunderes købesummen/portoen og fragten ved indbetaling af beløbet til det kreditkortkonto, hvorfra der oprindelig er sket betaling.

 

10. Ansvarsfraskrivelse

Ornestation Mors E-shop fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle trykfejl i tekst, priser med mere, fejl i illustrationer/fotos, systemfejl, udsolgte varer, varer i restordre, leveringstider/ forsinkelser, ændringer i valutakurser, kunders fejlbestillinger og force majeure.

 

11. Undersøgelsespligt

Sælger er i tilfælde af, at det købte bliver returneret (eksempelvis som følge af ophævelse, fortrydelse m.v.) forpligtet til at undersøge varerne på tilstrækkelig vis og inden rimelig tid. Ligeledes skal sælger ved opgø-relse af en evt. værdiforringelse, afvisning af reklamation mv. kunne dokumentere baggrunden for denne vurdering.

 

12. Tvister

Hvis du er utilfreds med Sælgers håndtering af en reklamation eller andet, skal du først forsøge at løse tvisten direkte med den ansvarlige Sælger.

Såfremt dette ikke lykkes, kan du indbringe sagen for Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk og herefter Forbrugerklagenævnet eller gøre brug af Europa-Kommissionens online klageportal ("ODR").

Alle tvister skal afgøres i henhold til dansk ret.

Såfremt sagen indbringes for domstolene, skal den afgøres ved dit hjemting, dvs. i nærheden af, hvor du bor.

 

13. Kontaktoplysninger

Ornestation Mors E-shop kan kontaktes som følger:

Ornestation Mors Aps
Gammel Møllevej 97
7970 Redsted
CVR: 15 69 29 87
Email: info@ornestationmors.dk
Tel: +45 9776 2133

Mandag – torsdag: kl. 07.00 – 15.00 og fredag: kl. 07.00 – 12.00 Weekender: Lukket

 

14. Ikrafttræden

Disse salgs- og leveringsbetingelser er trådt i kraft 1. maj 2017 og gælder for alle køb foretaget på www.Ornestationmors.dk