Whistleblower

Opfører vi os ordentligt?

Hos Ornestation Mors ønsker vi at stå for åbenhed og ansvarlighed i alt, hvad vi gør, ligesom vi ønsker at fremme en åben kultur baseret på dialog. Alle skal frit kunne ytre sig, og for at der ikke skal være nogen hindringer i vejen for dette, har vi etableret en whistleblower-ordning.

En whistleblower-ordning er en tryg og anonym mulighed for medarbejdere og samarbejdspartnere at gøre opmærksom på en mistanke om, at der foregår uregelmæssigheder eller ulovligheder hos Ornestation Mors.

Whistleblower-ordningen kan kun bruges til at indberette om alvorlige forhold eller mistanke herom. Der skal være tale om overtrædelser af love, regler, politikker, retningslinjer mv. Mindre alvorlige forhold som for eksempel utilfredshed med lønforhold eller en kollega man ikke bryder sig om, kan ikke indberettes via whistleblower-ordningen.

Du kan læse mere om vores politik for whistleblowing her på OrnestationMors.dk. Her kan du også læse om anonymitet, IT-sikkerhed og foretage indberetninger, som du efterfølgende følge med i behandlingen af.

Ornestation Mors prioriterer indberetninger i whistleblower-systemet højt.
Alle indberetninger behandles fortroligt, og opbevaring og undersøgelse af henvendelser sker på fortrolig og betryggende vis af personer der ikke er en del af ejerkredsen/ledelsen.

Indberetning
Tryk her for at komme til indberetning
Whistleblower politik
Læs om vores formål og ønske om trygge rammer for alle med tilknytning til Ornestation Mors
Anonymitet
Læs om muligheden for ikke at tilkendegive din identitet